מדיניות החנות

חב' שיין פלוס רשאית לשנות מידות ועיצוב השלטים הרשומים בקטלוג זה ללא הודעה מוקדמת. 

כמו כן שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת מחירים, תנאי תשלום והנחות. ט.ל.ח.

 

Wholesale Inquiries

I’m a wholesale inquiries section. I’m a great place to inform other retailers about how they can sell your stunning products. Use plain language and give as much information as possible in order to promote your business and take it to the next level!

 

I'm the second paragraph in your wholesale inquiries section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments